Wettelijke kaders

Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK)
Per 1 januari 2018 is de wet IKK van kracht gegaan. In deze wet zijn maatregelen vastgelegd om de kwaliteit van kinderopvang te verbeteren en te waarborgen. De nieuwe kwaliteitseisen zijn opgedeeld in vier thema’s: de ontwikkeling van het kind centraal, veiligheid en gezondheid, stabiliteit en pedagogisch maatwerk en kinderopvang is een vak.

De nieuwe kwaliteitseisen zijn opgedeeld in vier thema’s:

1. De ontwikkeling van het kind centraal
2. Veiligheid en gezondheid
3. Stabiliteit en pedagogisch maatwerk
4. Kinderopvang is een vak