Kiem stimuleert ieder kind tot optimale ontwikkeling, altijd en overal!

Kiemkracht

Eén pedagogische benadering
Wij hebben een pedagogische verantwoordelijkheid voor de kinderen op onze Kindcentra en we zorgen voor een goed pedagogisch klimaat. In het onderwijs en de opvang gebruiken we dezelfde taal naar kinderen. Dat zorgt voor duidelijkheid.

Rust en ruimte voor kinderen
Kiem biedt kinderen de rust en ruimte om in relatie met anderen hun vaardigheden, kennis en talenten verder te ontwikkelen. Zo groeien ze uit tot zelfbewuste, sociale, verantwoordelijke, ruimdenkende wereldburgers. Samen spelen, ontdekken, grenzen leren kennen en je gewaardeerd voelen, zijn basisbehoeftes waaraan we werken in onze Kindcentra

Doorgaande ontwikkeling
We stemmen ons aanbod af op de ontwikkelbehoefte van kinderen door het programma samen met alle professionals op te stellen. Dit programma bieden we aan in een inspirerende omgeving. Onze ruimtes zijn fris, huiselijk, overzichtelijk en aantrekkelijk ingericht. Kinderen worden uitgedaagd om van en met elkaar te leren en te spelen, waarbij in- en ontspanning worden afgewisseld.

Alles onder één dak
Kiem heeft onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Dat zorgt voor korte lijntjes en vertrouwde gezichten in het onderwijs en de opvang. Wij kennen de kinderen en de kinderen kennen ons. Daarbij zetten we onze expertise breed in om hen te begeleiden en uit te dagen in hun totale ontwikkeling.

Eén team
We beseffen dat de kwaliteit bepaald wordt door onze medewerkers. We bundelen de krachten en talenten van al onze medewerkers en werken vanuit één team. Dit doen we met gemotiveerde, enthousiaste en goed opgeleide professionals.

Kracht van de verbinding
Kiem werkt aan een stevige verbinding tussen onderwijs, opvang en de naaste omgeving van het kind. De driehoek: kind, ouder, Kindcentrum is het fundament van waaruit we samenwerken.

Gezinnen ontzorgen
Voor gezinnen in deze tijd is het een uitdaging om werk, opvoeding en vrije tijd in balans te krijgen. Onze Kindcentra ondersteunen ouders daarbij. Dat doen we met verschillende opvangvormen en flexibele opvang.

Kiem kinderopvang.
Professioneel, vertrouwd en dichtbij.
Liefdevol, met aandacht en plezier.
Voor kinderen van 0- 13 jaar.