Pedagogisch beleid

Tijd en ruimte voor kinderen
Kiem Opvang heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan. Daarnaast hebben de locaties ook een eigen werkplan. Op onze kinderdagverblijven werken we volgens de pedagogische visie van Emmi Pikler.

Onze visie
Het gaat bij Kiem om tijd en ruimte voor kinderen.
Wij werken samen met ouders, onderwijs, opvang, zorg en partners in buurten en wijken. We zorgen voor veiligheid, welbevinden, gezond en lekker eten en beweging. We stimuleren kinderen om zich op een natuurlijke manier optimaal te ontwikkelen.

Onze medewerkers zijn goed opgeleide, gemotiveerde en enthousiaste professionals. Wij hebben oog en oor voor kinderen. We kennen de kinderen en de kinderen kennen ons. We staan voor een positieve, vriendelijke en open manier van omgaan met elkaar. We hebben zorg en aandacht voor kinderen, ouders, medewerkers, de omgeving en voor natuur en milieu.

Kinderen voelen zich gezien en gehoord en zijn graag bij ons.
Ouders brengen met een gerust hart hun kinderen naar Kiem Opvang. We zijn als een tweede thuis voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Kinderen zijn graag bij ons. Wij zijn een tweede thuis voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

"Ik vind het leuk om iets uit te vinden en te maken, met techniek en koekjes bakken enzo"
Aisha
In het kindcentrum leer ik ook andere dingen dan leren of rekenen.
Talentontwikkeling