Speelleercentrum De Wijde Wereld: Tijd en ruimte voor kinderen

Speelleercentrum De Wijde Wereld

Het motto van Speelleercentrum de Wijde Wereld is: tijd en ruimte voor ieder kind. Het onderwijs en opvang zijn met elkaar geïntegreerd en het kind mag kind zijn. Speelleercentrum de Wijde Wereld heeft een groot speel- en sportplein en het gebouw is gelegen aan de rand van Uden aan het groene Zuiderpark met natuurlijke speeltoestellen.

Wil je een keertje komen kijken? Je bent van harte welkom! Bel 0413-24 50 00 voor een afspraak of een rondleiding.

Dagarrangement
Voor kinderen van 4-13 jaar wordt gewerkt met een dagarrangement. Onderwijs en opvang zijn met elkaar verweven. Er wordt gesproken van wereldtijd (BSO), eigentijd, sporttijd en etenstijd. Thema’s vormen de rode draad bij de verschillende activiteiten. 

Kinderdagverblijf
Het kinderdagverblijf heeft vaste groepen voor kinderen vanaf 6 weken tot 4 jaar. De kinderen worden begeleid vanuit de pedagogische waarden van Emmi Pikler. Elk kind krijgt volop individuele aandacht, begeleiding en verzorging. 

Peuteropvang
Voor de peuters van 2-4 jaar verzorgen we peuteropvang. De kinderen hebben veel ruimte om zich spelend te ontwikkelen. Er is aandacht voor muziek, gym, kinderyoga, ontluikende geletterdheid, gecijferd bewustzijn, knutselen, yoga en spelen met kinderen van groep 1/2. Door een veelvuldig contact met het onderwijs is de overgang van de peutergroep naar groep 1/2 heel natuurlijk.

Buitenschoolse opvang
Tijdens de buitenschoolse opvang is er ruimte om voor en/of na school te spelen, uit te rusten of mee te doen met activiteiten zoals; sporten, muziekles, koken en expressie. Tussen de middag krijgen alle kinderen een gezonde lunch. In de vakanties is er een vakantieprogramma. 

De Wijde Wereld biedt:

1. Tijd voor kinderen
• Daardoor echte oprechte aandacht voor ieder kind, om zich binnen de eigen mogelijkheden te ontwikkelen
• Om acht keer per week een half uur samen te spelen

2. Ruimte voor kinderen
• Zowel binnen als buiten het gebouw, ruimte om ECHT te kunnen spelen en leren

3. Aandacht voor persoonlijke groei
• Door een breed palet aan mogelijkheden te bieden voor talentontwikkeling
• Met veel aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling gebaseerd op de pedagogische uitgangspunten van Emmi Pikler en Pedagogische tact. Dit alles ondersteund door extra aandacht voor burgerschapsvorming en het oefenprogramma; ‘Kick change’
  
4. Een gezonde leefomgeving voor kinderen
• De Wijde Wereld is een leefgemeenschap waar samen veel gespeeld en geleerd wordt
• Waar samen spelen de grootste verleiding is voor de kinderen
• Met veel afwisseling tussen in- en ontspanning
• Waar veel samen gesport wordt
• Waar alleen gezonde voeding wordt aangeboden (warme maaltijd, 2x daags vers fruit en we drinken water…)

5. Een gedegen, hedendaags onderwijsprogramma
• Met als uitgangspunt; Kinderen leren altijd en overal
• Met een doorgaande leer(ontwikkel)lijn van 0-13 jaar
• Met voortdurende afstemming tussen de PM-ers en leerkrachten

De Wijde Wereld
• Beschikt over een modern veelzijdig gebouw met een inpandige gymzaal
• Beschikt over een groot speel- en sportplein (1800 m2)
• Grenst aan het Zuiderpark waar de kinderen regelmatig (onder toeziend oog van de pedagogisch medewerkers) aan het spelen zijn


Meer informatie?
Kijk dan bij kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang of op de schoolwebsite. Bel 0413-24 50 00 voor een afspraak en een rondleiding.

Naar de schoolwebsite
Naar de rekenhulp

Contact

Speelleercentrum
De Wijde Wereld
Helmteken 24
5406 DK Uden


Directie Speelleercentrum:

Jos van Zutphen & Angela Verstraten

Coördinator dagopvang:

Marion Vesters

Coördinator Wereldtijd:

Marieke van Wetten

 
0413-24 50 00


Email SLC De Wijde Wereld
Schoolwebsite

Bekijk de locatie op Google Maps

Openingstijden

Maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 19.00 uur.

Ons dagarrangement is geopend van 08.30 tot 17.00 uur.

Neem een kijkje

Wereldtijd
Wereldtijd
Wereldtijd
Kinderdagverblijf
Kinderdagverblijf
Kinderdagverblijf
Kinderdagverblijf
"Ik vind het geweldig als kinderen lekker in hun vel zitten. Ja, daar doen we het voor: gelukkige kinderen."
Jos van Zutphen, directeur