Kiem start met het kindvolgsysteem Looqin

Wij geloven niet in  linaire groeicurves, elk kind is immers anders. Procesgericht kindvolgsysteem Looqin koppelt daarom het welbevinden en de betrokkenheid aan competenties en prestaties. Hierbij worden zowel bevorderende als belemmerende factoren inzichtelijk. Door middel van handvatten zoek je een gerichte oplossing op groepniveau, met persoonlijke aandacht en oog voor de brede ontwikkeling van elk kind. Zo kan deze naar eigen vermogen, maximaal presteren.

Al onze pedagogisch medewerkers hebben vorige week de laatste training afgerond. De komende tijd gaan we het werken met Looqin implementeren. 

Met Looqin kun je de brede ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar (kinderopvang) en van 4-13 jaar (basisonderwijs) in beeld brengen. De combinatie van Looqin KO en Looqin PO biedt een integraal systeem dat de doorgaande ontwikkelingslijn van jonge kinderen optimaal waarborgt en de communicatie en overdracht tussen voorschoolse organisaties en het Primair Onderwijs vereenvoudigt. Dit is onder andere voor kindcentra een zeer waardevolle oplossing.
SLC De Wijde Wereld gaat hiermee van start in de kleutergroepen. En ook andere kindcentra zijn geïnteresseerd.

Meer informatie vind je hier.

Media
  • LOOQIN