Kiemkracht

Wij hebben kiemkracht.
Op het domein van onderwijs, opvang en het sociale domein. Wij ontwikkelen op alle locaties Kindcentra voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Daar kunnen zij spelen en leren in een vertrouwd en veilig pedagogisch klimaat. Op deze manier willen we alle kinderen kansen geven om gelukkig te worden en hun leven lang te leren.
Media
  • Kiem video